رشته‌های تحصیلی: اداره تجارت (BBA)، اقتصاد تجارت (BBE)، قضاوسارنوالی و حقوق عامه‌و‌خاصه. #آزمون کانکور متفرقه ۱۰ ثور رشته‌های تحصیلی اداره تجارت به زابان انگلیسی و بقیه رشته‌ها به زبان فارسی تدریس می‌گردد. فیس تحصیلی نظر به زمان درسی متفاوت است کمترین فیس در زمان درسی 13:00-16:00 دریافت می‌گردد. زمان های درسی «05:00-08:00 و 09:00-12:00 و […]

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید