مؤسسه تحصیلات عالی خورشید دانشکده اقتصاد دیپارتمنت اقتصاد تجارت (BBE) لیست مضامینی که در هشت سمستر تدریس می گردد شماره مضمون کود نمبر تعداد کریدت سمستر نوعیت مضمون ملاحظات 1 اقتصاد خرد (1) BE-111 3 اول اساسی 2 اصول حسابداری (1) BE-112 3 اختصاصی اجباری 3 ریاضی (1) BE-113 3 اساسی 4 زبان فارسی (1) […]

ادامه مطلب

تعریف واضع از فارغ التحصیل برنامه اقتصاد‌تجارت: برنامه اقتصادتجارت، دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خورشید به منظور تربیه کادر های متخصص و مسلکی برای فارغ التحصیلان مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرتبط به رشته ایجاد شده است. براین اساس برنامه اقتصادتجارت فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش می‌داند که 138 کریدت را […]

ادامه مطلب

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت: دیپارتمنت اقتصاد تجارت یکی از دیپارتمنت های اساسی دانشکده اقتصاد در موسسه تحصیلات عالی خورشید است که در آن دانشجویان از صلاحیت اساسی اکادمیک برخوردار میشوند. این برنامه به دلیل آموزش با کیفیت و نوع فرصت های شغلی که در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، سفارتخانه ها ، سازمان […]

ادامه مطلب

وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی تدریسی ریاست دانشکده لایحه وظایف آمر دیپارتمنت در رآس هر دیپارتمنت آمر آن قرار دارد. آمر دیپارتمنت از جمله اعضای کادر علمی دیپارتمنت توسط اعضای آن برای مدت سه سال انتخاب میشود. شخصی میتواند که برای آمریت دیپارتمنت خود را کاندید نماید که شرایط […]

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید