دومین پلان استراتژیک مؤسسۀ تحصیلات عالی عالی خورشید معرفی و رونمایی شد. نزدیک به یک سال پیش کمیتۀ تدوین دومین پلان استراتژیک مؤسسه کار روی تهیه و ترتیب پلان استراتژیک را آغاز کرد که بعد از تحلیل وضعیت داخلی و خارجی و مشورت با استادان، کارمندان و دانشجویان، پلان استراتژیک مؤسسه تدوین و از سوی […]

ادامه مطلب

تحقیق دانشجویی

Sunday 6 September 2020

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به‌منظور تبیین جدیدترین روش‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب‌نظران اقتصاد آغاز نموده است.

ادامه مطلب

نو اندیشی دینی

Sunday 6 September 2020

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به‌منظور تبیین جدیدترین روش‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب‌نظران اقتصاد آغاز نموده است.

ادامه مطلب

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به‌منظور تبیین جدیدترین روش‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب‌نظران اقتصاد آغاز نموده است.

ادامه مطلب

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به‌منظور تبیین جدیدترین روش‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب‌نظران اقتصاد آغاز نموده است.

ادامه مطلب

نو اندیشی دینی

Sunday 6 September 2020

نو اندیشی دینی نو اندیشی دینی نو اندیشی دینی نو اندیشی دینی windows 10 enterprise

ادامه مطلب

بزرگداشت از زبان پارسی-دری بزرگداشت از زبان پارسی-دری بزرگداشت از زبان پارسی-دری بزرگداشت از زبان پارسی-دری بزرگداشت از زبان پارسی-دری windows 10 home

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید