وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی تدریسی لایحه وظایف ریاست دانشکده اقتصاد رئیس دانشکده از جمله اعضای کادر علمی توسط شورای علمی دانشکده انتخاب و توسط حکم رئیس موسسه تقرر حاصل میکند. شخصی میتواند به مقام ریاست دانشکده خود را کاندید نماید که حد اقل دارای درجه تحصیلی ماستری، تجربه […]

ادامه مطلب

ما را دنبال کنید