04 May 2021

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت

معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت:

دیپارتمنت اقتصاد تجارت یکی از دیپارتمنت های اساسی دانشکده اقتصاد در موسسه تحصیلات عالی خورشید است که در آن دانشجویان از صلاحیت اساسی اکادمیک برخوردار میشوند. این برنامه به دلیل آموزش با کیفیت و نوع فرصت های شغلی که در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، سفارتخانه ها ، سازمان های بین المللی ، NGO ها و بخش خصوصی و غیره باز می شود ، مشهور است.

جدا از تدریس در صنف ، این برنامه بر جنبه عملی یک کسب و کار یا کار تأکید دارد. از طریق بازدیدهای صنعتی ، و دوره های آموزش انحصاری صنعتی تحت نظارت یکی از اعضای هیئت علمی و یک مربی در سازمان ، دانشجو را برای رشد ذکاوت مورد نیاز برای هر شغل و کار آموزش می دهد.

زمینه های تخصصی دیپارتمنت اقتصاد تجارت:

دیپارتمنت اقتصاد تجارت زمینه تحصیلات تخصصی را در زمینه مدیریت عمومی و مدیریت تجارت ارائه می دهد.

 

نحوه آموزش:

برای آماده سازی دانشجویان برای قرار گرفتن در یک محیط سازمانی و تجاری ، ما از پیشرفته ترین ابزارهای ارائه و یادگیری استفاده می کنیم.

دوره ها از طریق آموزش در کلاس ، سازماندهی سخنرانی های مهمان از صنایع ، مطالعات موردی ، تکنیک های شبیه سازی ، بحث گروهی و غیره ارائه می شود.

ارزیابی و امتحانات:

ارزیابی دانشجو از طریق ارزیابی مداوم و نهایی بر اساس راهنمایی وزارت آموزش عالی انجام می شود.

در ارزیابی مداوم ، عملکرد دانش آموز در طول یک سمستر از طریق شرکت در صنف ، نمرات آزمون ، امتحان وسط سمستر و غیره مشاهده می شود.

در صورت ارزیابی نهایی ، عملکرد دانش آموز از طریق درک و توانایی نوشتن اندازه گیری می شود. ساختار مقاله و سوالات قبل از امتحان اطلاع داده می شود.

معیارهای واجد شرایط بودن:

  1. داوطلب باید شهادتنامه صنف دوازدهم یا مدرک تحصیلی معادل آن را داشته باشد.
  2. داوطلبان باید نمره کامیابی امتحان کانکور موسسه را اخذ کنند.

ما را دنبال کنید