11 Mar 2021

محفل بزرگ‌داشت از روز جهانی زن (8 مارچ)

محفل بزرگ‌داشت از روز جهانی زن (8 مارچ)
18/12/1399 خورشیدی
به مناسبت بزرگ‌داشت از روز جهانی زن (8 مارچ) از طرف کمیتۀ جندر مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید محفلی برگزار گردید که در آن استادان، کارمندان و تعدادی از دانشجویان اشتراک داشتند. در ابتدا رئیس مؤسسه طی بیانیۀ کوتاهی روز زن را به تمام کارمندان زن مؤسسه تبریک عرض نموده و تحایفی را که به مناسبت این‌روز در نظر گرفته شده بود به استادان و کارمندان زن مؤسسه اهدا نمود.
محفل با صرف عصریه پایان یافت.
‎May be an image of ‎‏یک یا چند نفر‏ و ‏نوشتار‏‎‎

ما را دنبال کنید