پیام رییس

موسسه تحصیلات عالی خورشید که در ماه قوس 1393 خورشیدی، برابر با ماه دسامبر 2014 میلادی در شهر کابل پایتخت افغانستان تاسیس گردید. مطابق به اساسنامه و برنامه کاری خود اهداف زیر را در سرلوحه کاری خویش قرار داده است:

•  مهیا ساختن زمینه آموزش عالی بر پایه والاترین معیار های اکادمیک به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی کارشناس و پژوهش‌گران در رشته های مورد نیاز جامعه با در نظر داشت نیازهای اولیه بازار کار و نیازهای موجود در عرصه تحصیلات عالی کشور؛
•  تولید و گسترش دانش و تکنالوژی و ایجاد زمینه ها برای ظهور استعدادهای خلاق در این زمینه و رشد استعدادهای موجود؛
•  تلاش و مشارکت در ارتقای کیفیت آموزش، پرورش و پژوهش به منظور رشد، گسترش و ایجاد تحولات اساسی در عرصه تحصیلات عالی در کشور؛
•  ایجاد محیط علمی و پژوهشی سالم و پویا برای دانشجویان و استادان و پژوهشگران؛
•  ایجاد ارتباط مستمر با نهاد های فرهنگی، علمی، اجتماعی در داخل و کشور؛

اهداف تفصیلی موسسه تحصیلات عالی خورشید

انسان امروز با توانایی، تلاش و سرعت بی‌سابقه به سوی شناخت و فتح قلمروهای ناشناخته در جغرافیه دانش به پیش می‌تازد. این رویکرد، با ویژگی‌های امروزی‌اش مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و به یک حرکت جهانشمول مبدل گردیده است. هر روزی‌که می‌گذرد، ملل مختلف جهان، به شمول آنانی‌که در گسترش آموزش عالی باور و یا توفیق چندان نداشتند، به این باور رسیده اند که برای گذشتن از هفت خوان دشواری‌ها و ناملایمات‌ها رسیدن به قله‌های شامخ پیشرفت، ثبات سیاسی، رفاه اقتصادی و اجتماعی و شگوفایی فرهنگی باید به ایجاد و گسترش نهادهای آموزشی دست‌یازید.

نظام‌های‌که این نکته را درک کرده اند، با شدت و تلاش فراوان توسعه و گسترش آموزش عالی به عنوان محوری‌که پیشرفت جوامع را در دیگر عرصه‌ها سرعت می بخشد، را در اولویت سیاستگذاری‌های خود قرار داده اند. جای شگفتی‌نیست که دانشجویان جهان از ۱۳ میلیون نفر در سال ۱۹۶۰ با بیش از ۱۰ برابر افزایش به ۱۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است. عوامل سنتی کار و سرمایه در رشد اقتصاد، بدون رشد علم و تکنالوژی و دانش در مجموع دیگر قادر نیست به تنهایی توسعه ملی را به بار بیاورد. این هم به جای خود بماند که ایجاد کار و سرمایه نیز آن چنان فنی و علمی گردیده است که بدون علمی سازی آن نمی‌توان انتظاری برای توسعه آن برابر با معیارهای جهانی و خواست زمان داشت.

با یک نتیجه‌گیری کُلی، می توان گفت که موسسات آموزشی در حقیقت حرکت دهنده اصلی ماشین پیشرفت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و تنها با ایجاد این موسسات است که می توان علم و تکنالوژی را در جامعه نهادینه ساخت و از این طریق نه تنها جامعه را به توسعه و آبادانی سوق داد، بلکه به جایگاه مناسبی در صحنه بین المللی نیز دست یافت.

از سوی دیگر، مهیا ساختن زمینه آموزش عالی برای همه اقشار جامعه گام مهمی در راستای استقرار عدالت اجتماعی به شمار می رود. در جوامع رو به توسعه، به ویژه در کشور ما، که در پهلوی سایر عوامل سال‌هاست از جنگ که خود یکی از منابع و منشاء نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در جامعه است رنج می برد، ایجاد نهاد‌های آموزشی‌ای که بتواند زمینه برابر تحصیل را مهیا سازد اهمیت بنیادین دارد. با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حمایت های گسترده دولت، بازرگانان ملی، نهادها و موسسات ملی و بین المللی؛ موسسات تحصیلات عالی کشور می‌توانند و باید زمینه تحصیل برای اقشار کم درآمد کشور را مهیا سازند که بدون شک این امر روی اشتغال جوانان و در نتیجه کاهش بیکاری، سلامت بهتر، کاهش میزان جرایم و همکاری بیشتر اجتماعی در جامعه اثر مثبت خواهد گذاشت.

سروی و ارزیابی‌های مستمر برای دریافت نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی، در شرایطی‌که کمبود نهادهای‌که به این مسایل مبرم بپردازد، در هر دو بخش: دولتی و خصوصی به شدت در جامعه ما محسوس است. ارایه راهکارها برای رفع نیازها باید از وظایف اصلی موسسات تحصیلات عالی به شمار آید. توسعه پایدار در ساحات مختلف جامعه بدون داشتن تصویر درست و لازمی‌که همه جوانب مسایل را تحت پوشش قرار دهد و تولید قشری نقاد، ماهر و تعلیم دیده که به صورت علمی این مسایل را ارزیابی کند و راهکارهای علمی برای حل آن ها ارایه دهد، ناممکن است. موسسه تحصیلات عالی خورشید با درک همین نیاز دست به ایجاد مراکز پژوهشی تخصصی می‌زند. از همین اکنون زمینه‌ها برای ایجاد مرکز پژوهشی اقتصادی و مرکز پژوهشی حقوقی برای بانوان ایجاد گردیده است و کار روی ایجاد مراکز پژوهشی در سایر عرصه ها نیز روی دست گرفته خواهد شد.

ما همچنان به این باوریم که موسسات تحصیلات عالی خصوصی و دانشگاه‌ها نه تنها کانون‌های آموزشی، بلکه باید مراکزی باشند برای پژوهش، تولید و گسترش فکر و اندیشه. تلاش ما از نخستین روزهای ایجاد موسسه تحصیلات عالی خورشید در این راستا است که نه تنها زمینه را برای آموزش رشته‌های معین تحصیلی برای شیفتگان دانش فراهم سازیم، بلکه محیط را برای آشنایی با افکار و اندیشه‌ها در عرصه‌های گوناگون، تولید فکر، تبادل افکار نیز آماده سازیم تا دانشجویان نه تنها به فراگیری آنچه که در رشته مورد انتخاب شان ضروری است بپردازند، بلکه فراتر از آن، به رشد و شگوفایی استعداد و تقویت توانایی‌های خود نایل آیند. از سوی دیگر، دانشجویان با استفاده از این امکانات می‌توانند به تحقیق و تتبع در رشته مورد نظر خود بپردازند و از آنچه که در اصطلاح “درس کتابی” نامیده می‌شود، فراتر گام نهند.

با در نظر داشت اینکه ما باور داریم کشور ما، به عنوان یک کشور در حال توسعه به متخصصین ماهر که در سطوح بلند که آموزش  دیده باشند نیاز دارد، هدف ما صرف توزیع سند تحصیلی نیست. ما با تطبیق برنامه های “ارتقای ظرفیت” که محصلین در پهلوی تحصیل رشته های درسی مورد نظر خود از آن ها مستفید خواهند شد، در راستای افزایش سطح آگهی فرهنگی_ اجتماعی و  مهارت‌های مسلکی و علمی دانشجویان و استادان تلاش خواهیم کرد.

بیرون آمدن از چهار دیواری موسسه و تلاش در راستای گسترش دانش، به ویژه گسترش فرهنگ مطالعه و زمینه‌سازی برای آن یکی از اهداف دیگری است که موسسه تحصیلات عالی خورشید در برابر خود نهاده است. ما بر اثر گذاری موسسات تحصیلات عالی بر جلب جامعه برای فعالیت‌های علمی معتقدیم و آن را یکی از اهداف این موسسات می دانیم. برای تطبیق این اندیشه، موسسه تحصیلات عالی خورشید خود را متعهد می‌داند تا زمینه استفاده از امکانات علمی را برای علاقمندان فراهم کند. یکی از راهکار های‌که موسسه تحصیلات عالی خورشید برای برآورده ساختن این مامول در نظر گرفته است، باز نگه داشتن دروازه کتابخانه موسسه برای اهل مطالعه و دانش است. کتابخانه موسسه تحصیلات عالی خورشید همین اکنون بیش از 2500 کتاب تخصصی، تاریخی، ادبی و فرهنگی و غیره دارد.

اندیشه ایجاد موسسه تحصیلات عالی خورشید با درک همین حقایق شکل گرفته است. ما به این باوریم که مردم عزیز کشور ما، با چالش‌ها و داشواری های فراوان دست و پنچه‌ نرم می‌کنند و در هم‌چون شرایط سخت و سفت به نهادهای علمی و آموزشی که در زمینه‌ی گسترش علم و فرهنگ با معیارهای نوین جهانی گام بردارند، نیاز مبرم پنداشته می‌شود.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.
توانا بود هر که دانا بود