دانشکده حقوق

معرفی دانشکده حقوق

موسسه تحصیلات عالی خورشید، در سال 1393 تاسیس گردید. این موسسه از همان آغاز دارای دو دانشکده بوده بوده است که یکی آن دانشکده حقوق و دیگرش دانشکده اقتصاد میباشد.

دیپارتمنت قضا و سارنوالی و دیپارتمنت عامه و خاصه و مدیریت تدریسی که توسط دو مدیر و در دو زمان متفاوت ( قبل از ظهر و بعد از ظهر) مدیریت میشود در ذیل دانشکده حقوق قرار دارند.

دانشکده حقوق از زمان تاسیس تا به اکنون 2703 دانشجو داشته و چهار دوره فراغت داده است که دور اول آن در سمستر خزانی سال 1397، دور دوم در سمستر بهاری سال 1398، دور سوم در سمستر خزانی سال 1398 و دور چهارم در سمستر بهاری سال 1399 میباشد.

دانشکده حقوق اکنون دارای 5 استاد دایمی و 33 استاد قراردادی میباشد و تمامی استادان بر اساس معیار و شرایط وزارت محترم تحصیلات عالی استخدام شده است. این دانشکده دارای چهار تایم درسی میباشد و در هر تایم درسی در یک روز دو استاد تدریسی مینماید.

دانشکده حقوق هشت کمیته فرعی دارد ( شورای علمی دانشکده، کمیته هییت اداری، کمیته نظم و دسپلین، کمیته امتحانات، کمیته الکترونیک، کمیته دروس تشدیدی الکترونیک، کمیته تضمین و کیفیت) که تمامی موارد دانشکده از طریق همین کمیته ها انجام و نظارت میشود.

طبق کریکولم جدید وزارت محترم تحصیلات عالی، محصلین در طول هشت سمستر 152 کردت باید داشته باشند و اکثریت کردت ها بر اساس نیاز اجتماعی تنظیم شده است. محصلینی که از این دانشکده فارغ میگردند میتوانند در بخش های قضا و سارنوالی ( لویه سارنوالی) وزارت محترم عدلیه افغانستان و سایر وزارت خانه ها ایفای وظیفه نمایند و در خدمت کشور خود قرار گیرند.

موارد مهم در دانشکده حقوق

پروسجر کاری دانشکده حقوق

دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تحصیلات عالی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی  ریاست دانشکده حقوق پروسجر کاری دانشکده حقوق تصمیم گیری با اکثریت گزارش تصامیم اتخاذ شده به کمیته اصلی دریافت و کسب هدایات از کمیته اصلی کسب نظریه از اهل خبره تهیه و تنظیم مواد ضروری برای کمیته دریافت معلومات از کارکرد […]

لایحه وظایف ریاست دانشکده حقوق

ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید معاونیت علمی و تدریسی ریاست دانشکده حقوق لایحه وظایف ریاست دانشکده حقوق عنوان وظیفه: ریاست دانشکده حقوق اداره: مؤسسه تحصیلات عالی خورشید موقعیت: کابل گزارش گیری: از ریاست های دانشکده ها، أمريتها، مدیریت ها گزارش دهی: به شورای عالی و ریاست مؤسسه. […]

پلان عملیاتی دانشکده حقوق

  وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید معاونیت علمی دانشکده حقوق پلان عملیاتی دانشکده حقوق بابت سال 1399 خورشیدی   شماره فعالیت‌ها اهداف مسوول بودجه زمان اجرای برنامه وضعیت اجراء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت […]

پلان تطبیقی دانشکده حقوق

  وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید معاونیت علمی دانشکده حقوق پلان تطبیقی دانشکده حقوق بابت سال 1399 خورشیدی   شماره فعالیت‌ها اهداف مسوول بودجه زمان اجرای برنامه وضعیت اجراء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو حوت […]

پلان انکشافی دانشکده حقوق

  وزارت تحصیلات عالی مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید معاونیت علمی دانشکده حقوق پلان انکشافی معاونیت دانشکده حقوق بابت سال 1399 خورشیدی   شماره فعالیت‌ها اهداف مسوول بودجه زمان اجرای برنامه وضعیت اجراء 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبله میزان عقرب قوس جدی دلو […]

معرفی دانشکده حقوق

معرفی دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی خورشید، در سال 1393 تاسیس گردید. این موسسه از همان آغاز دارای دو دانشکده بوده بوده است که یکی آن دانشکده حقوق و دیگرش دانشکده اقتصاد میباشد. دیپارتمنت قضا و سارنوالی و دیپارتمنت عامه و خاصه و مدیریت تدریسی که توسط دو مدیر و در دو زمان متفاوت ( […]