فهرست اعضای کمیتة فرعی فرهنگی دانشکدة اقتصاد مؤسسة تحصیلات عالی خورشید

شماره نام و نام دوم وظیفه درجة تحصیل رشتة تحصیلی موقف در کمیته
1 دکتر محمد طاهر انصار رییس دانشکدة اقتصاد دکترا اقتصاد جهان رییس
2 نعیم جویا مسوول فرعی تضمین کیفیت ماستر مدیریت منشی
3 سودابه رحمانی آمر دیپارتمنت اقتصاد تجارت ماستر مالی و بانکی عضو
4 رشاد حمیدی آمر دیپارتمنت اداره تجارت ماستر اداره تجارت عضو
5 میرویس صافی استاد دایمی ماستر مدیریت عضو

تایید شده در جلسة مؤرخ  19 /  2  / 1400 پروتکل شماره (2) شورای علمی

وظایف و مسؤلیت‌ها:

 1. تهیه و طرح­های فوق برنامه در زمینه­های فرهنگی، علمی و تحقیقاتی؛
 2. مانیتور و مدیریت تبلیغات رسانه­ای شامل رسانه­های صوتی، تصویری و نوشتاری؛
 3. تهیه، تدوین و مدیریت شعارها، قوانین، اصول وزارت تحصیلات عالی در صحن دانشگاه؛
 4. – تهیه مواد، کارکردها، فعالیت­های تبلیغاتی جهت نشر و مدیریت رسانه­های مجازی شامل صفحه فیس­بوک و گروه تلگرام دانشگاه؛
 5. همکاری با مدیریت امور وب سایت دانشگاه؛
 6. تهیه و اجرای طرح­های فرهنگی، علمی و اجتماعی دانشگاه با کمک مجموعه­های دانشجویی؛
 7. ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای علمی، فرهنگی ، هنری و اجتماعی کشور ؛
 8. – تشویق و ترقیب دانشجویان به شرکت در فعالیت­های هنری ،جشنواره ها،کارگاه­های آموزشی ویژه انجمن­های علمی؛
 9. برنامه­ریزی و برگزاری سیرهای علمی آموزشی، فرهنگی برای دانشجویان ؛
 10. مدیریت و جمع­آوری تصاویر، فیلم­های دانشگاه از ابتدا تأسیس تا کنون در قالب آرشیف؛
 11. زمینه سازی و بستر سازی فعالیت­های فرهنگی دانشجویان؛