معرفی دیپارتمنت اقتصاد تجارت:

دیپارتمنت اقتصاد تجارت یکی از دیپارتمنت های اساسی دانشکده اقتصاد در موسسه تحصیلات عالی خورشید است که در آن دانشجویان از صلاحیت اساسی اکادمیک برخوردار میشوند. این برنامه به دلیل آموزش با کیفیت و نوع فرصت های شغلی که در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی ، سفارتخانه ها ، سازمان های بین المللی ، NGO ها و بخش خصوصی و غیره باز می شود ، مشهور است.

جدا از تدریس در صنف ، این برنامه بر جنبه عملی یک کسب و کار یا کار تأکید دارد. از طریق بازدیدهای صنعتی ، و دوره های آموزش انحصاری صنعتی تحت نظارت یکی از اعضای هیئت علمی و یک مربی در سازمان ، دانشجو را برای رشد ذکاوت مورد نیاز برای هر شغل و کار آموزش می دهد.

زمینه های تخصصی دیپارتمنت اقتصاد تجارت:

دیپارتمنت اقتصاد تجارت زمینه تحصیلات تخصصی را در زمینه مدیریت عمومی و مدیریت تجارت ارائه می دهد.


دیدگاه(Vision)

دیپارتمنت اقتصاد تجارت دانشکده اقتصاد با درنظرداشت معیارهای علمی اکادمیک و عرضة خدمات معیاری تدریس، جذب کدرهای ورزیده و با تجربه تلاش می‌نماید که به‌مثابه یکی از با اعتبارترین و با کیفیت‌ترین دیپارتمنت‌های دانشکده‌ اقتصاد در سطح موسسه شناخته شود.


ماموریت(Mission)

دیپارتمنت اقتصاد تجارت دانشکدة اقتصاد، پیوسته تلاش دارد تازمینه‌های مناسب تدریس را با استفاده از منابع جدید و تطبیق نصاب آموزشی برای دانشجویان با استفاده از وسایل آموزشی در نظر داشته باشند. بنابراین، تلاش برای فراهم نمودن منابع معیاری جهان شمول و تدریس دانشجو محوری، از دیگر مواردی است که دیپارتمنت اقتصاد تجارت دانشکده اقتصاد آن را پیگیری می‌نماید.


نحوه آموزش:

برای آماده سازی دانشجویان برای قرار گرفتن در یک محیط سازمانی و تجاری ، ما از پیشرفته ترین ابزارهای ارائه و یادگیری استفاده می کنیم.

دوره ها از طریق آموزش در کلاس ، سازماندهی سخنرانی های مهمان از صنایع ، مطالعات موردی ، تکنیک های شبیه سازی ، بحث گروهی و غیره ارائه می شود.

ارزیابی و امتحانات:

ارزیابی دانشجو از طریق ارزیابی مداوم و نهایی بر اساس راهنمایی وزارت آموزش عالی انجام می شود.

در ارزیابی مداوم ، عملکرد دانش آموز در طول یک سمستر از طریق شرکت در صنف ، نمرات آزمون ، امتحان وسط سمستر و غیره مشاهده می شود.

در صورت ارزیابی نهایی ، عملکرد دانش آموز از طریق درک و توانایی نوشتن اندازه گیری می شود. ساختار مقاله و سوالات قبل از امتحان اطلاع داده می شود.

معیارهای واجد شرایط بودن:

  1. داوطلب باید شهادتنامه صنف دوازدهم یا مدرک تحصیلی معادل آن را داشته باشد.
  2. داوطلبان باید نمره کامیابی امتحان کانکور موسسه را اخذ کنند.

تعریف واضع از فارغ التحصیل برنامه اقتصاد‌تجارت:

برنامه اقتصادتجارت، دانشکده اقتصاد موسسه تحصیلات عالی خورشید به منظور تربیه کادر های متخصص و مسلکی برای فارغ التحصیلان مکاتب و انستیتوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی مرتبط به رشته ایجاد شده است. براین اساس برنامه اقتصادتجارت فردی را فارغ التحصیل دوره لیسانس خویش می‌داند که 138 کریدت را در یک دوره تحصیلی چهارساله (هشت سمستر) در تایم های صبح زود، روزانه و شبانه  تکمیل نموده  ودر بخش دانش، مهارت‌ها و سلوک شرایط زیر را دارا باشد.

  1. دربخش دانش:

 فارغ التحصیل برنامه اقتصاد تجارت بتواند در حد لیسانس موضوعات (محاسبه، تجارت، تجزیه و تحلیل داده‌های اقتصادی، بودجه سازی، بانکداری، مدیریت منابع بشری و غیره……. حاکم بوده و چهار مهارت زبان ( شنیدن، گفتن، خواندن و نوشتن) تسلط داشته باشد تا بتواند به عنوان کادر متخصص اقتصاد تجارت در جامعه عرض وجود نماید.

  1. در بخش مهارت‌ها:

فارغ التحصیل برنامه اقتصاد تجارت فردی است که در حد لازم آشنایی با یکی از زبان های خارجی، مدیریت، برنامه ریزی مناسب، مهارت های کمپیوتری و غیره بوده و توانایی حل مشکل خویش را در این بخش‌ها دارا باشد.

  1. در بخش سلوک:

فارغ التحصیل برنامه اقتصاد تجارت، فردی است که از لابلای محتوای مضامین تخصصی اقتصادتجارت و مضامین مسلکی خویش احترام به قوانین نافذه کشور، اخلاق اکادمیک، وطن دوستی، ارزش‌های عالی اسلامی، انسانی و اخلاقی را فرا گرفته است و به تمام این ارزش‌ها متحد بوده و از هر نوع تبعیض و تعصب مبرا باشد.


نصاب تطبیقی درسی رشته اقتصاد تجارت     

سمستر اول و دوم

سمستر سوم و چهارم

سمستر پنج و شش

سمستر هفت و هشت

تعداد کریدیت مضامین اساسی: (33)

تعداد کریدیت مضامین اختصاصی: (68)

تعداد کریدیت مضامین عمومی: (22)

تعداد کریدیت مضامین اختیاری: (17)

جمعآ 140 کریدیت در جریان هشت سمستر تطبیق می گردد.